hệ thống dẫn động

FWD (Front Wheel Drive) hệ thống dẫn động cầu trước là gì? Ưu nhược điểm

FWD (Front Wheel Drive) hệ thống dẫn động cầu trước là gì? Ưu nhược điểm

  Định nghĩa: FWD (Front-Wheel Drive) là hệ thống dẫn động cầu trước, tức là 2 bánh trước sẽ trực tiếp nhận được "lực" truyền từ động cơ. Hai bánh trước sẽ chủ động quay và "kéo" 2 bánh sau lăn theo Nhận biết: Động cơ đặt trước , dẫn động bằng hai bánh trước Ưu điểm: Nhờ động cơ …