THÔNG TIN GIAO THÔNG

Kênh thông tin cung cấp các thông tin về giao thông, văn bản pháp luật, thông tư, nghị định, giúp lái xe an toàn hơn và cập nhanh chóng chính sách của nhà nước để từ đó khách hàng có những điều chỉnh phù hợp trong hoạt động kinh doanh vận tải.
Tapchixetai.com (0933.280.234) : Đồng hành cùng bạn đi tới thành công !

BIỂN BÁO P.110 CẤM XE ĐẠP

BIỂN BÁO P.110 CẤM XE ĐẠP

Kênh Tapchixetai.com giới thiệu tới quý độc giả chi tiết về biển báo P.110-  ký hiệu Cấm xe đạp, trong loạt bài " Biển báo cấm trong tham gia giao thông đường bộ" Biển số P.110a "Cấm xe đạp" và Biển số P.110b "Cấm xe đạp thồ" 1. Để báo đường cấm xe đạp đi qua, phải đặt biển số P.110a "Cấm đi xe …

BIỂN BÁO P.108 CẤM XE KÉO RƠ MOÓC

BIỂN BÁO P.108 CẤM XE KÉO RƠ MOÓC

Kênh Tapchixetai.com giới thiệu tới quý độc giả chi tiết về biển báo P.108 -  ký hiệu Cấm xe kéo rơ-moóc, trong loạt bài " Biển báo cấm trong tham gia giao thông đường bộ" Biển số P.108 " Cấm xe kéo rơ-moóc" Để báo cấm các loại xe cơ giới kéo theo rơ-moóc kể cả xe máy, máy kéo, ôtô khách kéo theo …

BIỂN SỐ P.109 CẤM MÁY KÉO

BIỂN SỐ P.109 CẤM MÁY KÉO

Kênh Tapchixetai.com giới thiệu tới quý độc giả chi tiết về biển báo P.109 -  ký hiệu Cấm máy kéo, trong loạt bài " Biển báo cấm trong tham gia giao thông đường bộ" Biển số P.109 "Cấm máy kéo" Để báo đường cấm các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích đi qua, phải đặt biển số P.109 …

BIỂN BÁO P.107 CẤM XE ÔTÔ KHÁCH VÀ XE ÔTÔ TẢI

BIỂN BÁO P.107 CẤM XE ÔTÔ KHÁCH VÀ XE ÔTÔ TẢI

Kênh Tapchixetai.com giới thiệu tới quý độc giả chi tiết về biển báo P.107 -  ký hiệu Cấm xe ôtô khách và xe ôtô tải, trong loạt bài " Biển báo cấm trong tham gia giao thông đường bộ" Biển số P.107 "Cấm xe ôtô khách và xe ôtô tải" Để báo đường cấm xe ôtô chở khách và các loại xe ôtô tải kể cả …

BIỂN BÁO P.106 CẤM XE Ô TÔ TẢI- CẤM XE CHỞ HÀNG NGUY HIỂM

BIỂN BÁO P.106 CẤM XE Ô TÔ TẢI- CẤM XE CHỞ HÀNG NGUY HIỂM

Kênh Tapchixetai.com giới thiệu tới quý độc giả chi tiết về biển báo P.106 -  ký hiệu P.106 (a,b) "Cấm xe ôtô tải" và Biển số P.106c "Cấm xe chở hàng nguy hiểm, trong loạt bài " Biển báo cấm trong tham gia giao thông đường bộ" Biển số P.106 (a,b) "Cấm xe ôtô tải" và Biển số P.106c "Cấm xe chở hàng …

BIỂN SỐ P.105 CẤM XE ÔTÔ VÀ XE MÁY

BIỂN SỐ P.105 CẤM XE ÔTÔ VÀ XE MÁY

Kênh Tapchixetai.com giới thiệu tới quý độc giả chi tiết về biển báo P.105 -  ký hiệu cấm xe ô tô và xe máy, trong loạt bài " Biển báo cấm trong tham gia giao thông đường bộ" Biển số P.105 "Cấm xe ôtô và xe máy" Để báo đường cấm các loại xe cơ giới và xe máy đi qua trừ xe gắn máy và các xe được ưu …

BIỂN BÁO P.104 CẤM XE MÁY

BIỂN BÁO P.104 CẤM XE MÁY

Kênh Tapchixetai.com giới thiệu tới quý độc giả chi tiết về biển báo P.104 -  ký hiệu cấm xe máy, trong loạt bài " Biển báo cấm trong tham gia giao thông đường bộ" Biển số P.104 "Cấm xe máy" Để báo đường cấm các loại xe máy, trừ xe máy được ưu tiên theo quy định, phải đặt biển số P.104 "Cấm xe …

BIỂN BÁO P.103 CẤM XE Ô TÔ

BIỂN BÁO P.103 CẤM XE Ô TÔ

Kênh Tapchixetai.com giới thiệu tới quý độc giả chi tiết về biển báo P.103 -  ký hiệu cấm ô tô, trong loạt bài " Biển báo cấm trong tham gia giao thông đường bộ" Biển số P.103a "Cấm xe ôtô", Biển số P.103b và P.103c "Cấm xe ôtô rẽ phải" và "Cấm ôtô rẽ trái" 1. Để báo đường cấm các loại xe cơ …

BIỂN BÁO P.101- ĐƯỜNG CẤM

BIỂN BÁO P.101- ĐƯỜNG CẤM

Kênh Tapchixetai.com giới thiệu tới quý độc giả chi tiết về biển báo P.101 -  ký hiệu đường cấm, trong loạt bài " Biển báo cấm trong tham gia giao thông đường bộ" Biển số P.101 "Đường cấm" a) Để báo đường cấm các loại phương tiện đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo quy định, …

BIỂN BÁO P.102 CẤM ĐI NGƯỢC CHIỀU

BIỂN BÁO P.102 CẤM ĐI NGƯỢC CHIỀU

Kênh Tapchixetai.com giới thiệu tới quý độc giả chi tiết về biển báo P.102 -  ký hiệu cấm đi ngược chiều, trong loạt bài " Biển báo cấm trong tham gia giao thông đường bộ"  Biển số P.102 "Cấm đi ngược chiều"  Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe …